Czy gminy zyskają większą swobodę w decydowaniu, komu wynająć swoje mieszkania?

Przeprowadzane są konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz prace analityczne nad nowymi rozwiązaniami dysponowania przez gminy ich zasobem mieszkaniowym. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa mają pomóc gminom uelastycznić politykę mieszkaniową.

Reforma ma dotyczyć dwóch podstawowych kwestii:

1) zawierania umów tylko na czas określony. Zdaniem Związku Miast Polskich należy zerwać z obowiązkiem najmu lokali komunalnych na czas nieokreślony. Dziś tylko umowy najmu lokali socjalnych mogą być zawierane na czas określony. Gminy powinny móc co kilka lat weryfikować wysokość dochodów najemców. Związek Miast Polskich zaproponował również, aby zrezygnować z możliwości wstępowania w stosunek najmu mieszkań komunalnych na podstawie ustawy z 23.4.1964 – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Dzisiaj rodzinie zmarłego, która prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe, przysługuje roszczenie względem gminy o zawarcie umowy najmu;

2) zmian w dofinansowaniu. Związkowi Miast Polskich zależy, by wprowadzić zmiany do ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 833 ze zm.). Z ustawy ma zniknąć obowiązek dostarczenia takiej samej liczby lokali socjalnych co lokali komunalnych wybudowanych przy wsparciu finansowym państwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności