Czy gmina może wyznaczać stawki opłaty śmieciowej z mocą wsteczną?

Uchwała Rady gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach została zaskarżona do WSA przez właściciela domku letniskowego. W skardze wskazał on, że osoby posiadające domki letniskowe zostały obciążone opłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych średniomiesięcznie wielokrotnie większą niż osoby mieszkające na stałe w gminie. Zarzucił on także przedmiotowej uchwale, że została opublikowana dopiero w kwietniu, a znajduje zastosowanie już od początku roku, co rażąco narusza zasadę niedziałania prawa wstecz.

Ważne
Wojewódzki sąd administracyjny wskazał, że zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego wymagają, aby regulacje prawne odnoszące się do określonego okresu czasu były wprowadzone i były znane adresatom obowiązków przed rozpoczęciem takiego okresu. Obywatele nie mogą być zaskakiwani i dowiadywać się nagle, że określone przepisy choć obowiązują od wejścia ich w życie, to jednak dotyczą także okresu wcześniejszego, w jakim przepisy te nie obowiązywały. Tym samym, Rada Gminy, wprowadzając ryczałtową stawkę opłaty o charakterze rocznym kilka miesięcy po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego, jakiego opłata dotyczy, obejmując tą opłatą również okres, w którym nie obowiązywały przepisy stanowiące podstawę jej wydania, naruszyła prawo.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów WSA wskazał, że w przypadku domków letniskowych nie jest możliwe wyznaczenie wysokości opłaty na podstawie ilości osób przebywających w różnym czasie na takiej nieruchomości, ani od czasu tego przebywania. Opłata ta zatem musi być uśredniona dla wszystkich nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie gminy. Trudno ją też porównywać wprost z opłatami ustalanymi dla nieruchomości zamieszkiwanych stale, bowiem wielkość tych opłaty uzależniona jest z reguły od określonych czynników, takich jak:

1) ilość osób,

2) ilość zużytej wody,

3) powierzchnia lokalu.

Co więcej, w przypadku nieruchomości letniskowych należy także uwzględnić większe koszty transportu odpadów, spowodowane koniecznością ich transportu z różnych, często bardzo oddalonych od siebie, nieruchomości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności