Chodzi o umowy zbycia należności bankowych zabezpieczonych hipoteką sprzed 7 marca 2019 r., jeśli wniosek o ujawnienie przeniesienia hipoteki złożono po tej dacie.

Od tego dnia usunięto z art. 95 prawa bankowego wymóg uzyskania zgody właściciela nieruchomości na wpis nowego wierzyciela hipotecznego. W tej sprawie rok wcześniej PKO BP przejął wierzytelność z umowy kredytu udzielonego frankowiczom przez Nordea AB, ale o wpisywanie go do księgi wieczystej jako wierzyciela hipotecznego bank wystąpił już po zmianie przepisów.

– Gdyby SN uznał, że nabywca wierzytelności (PKO) nie miał podstaw do wpisu jako wierzyciela (co uczynił sąd wieczystoksięgowy), to oznaczałoby, że nie jest wierzycielem frankowiczów i nie powinni mu płacić aktualnie rat – wskazuje ich pełnomocnik mec. Barbara Garlacz.

Sygnatura akt: III CZP 56/20