Orzecznictwo sądów administracyjnych nie wypracowało dominującego poglądu na temat dopuszczalności orzekania w decyzji o warunkach zabudowy o usytuowaniu projektowanej zabudowy w granicy nieruchomości