Czy będą zmiany w zakresie standardów opieki w placówkach opiekuńczych?

Kwestię konieczności zmian w przepisach dotyczących opieki nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi w niektórych placówkach opiekuńczych podniósł Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

W odpowiedzi na pismo RPO Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że zwróciło się do wojewodów o udzielenie informacji w tej kwestii i że analizuje przepisy prawne w tej sprawie.

Co mówią przepisy?

Standardy działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku uregulowane są w art. 67–69 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930; dalej: PomSpołU). Wszystkie wskazane wyżej wymogi powinny być spełnione, zanim placówka zacznie przyjmować podopiecznych.

Resort rodziny poinformował, że wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich na bieżąco zgłaszają swoje problemy w zakresie kontroli takich placówek, co często kończy się zmianą przepisów usprawniających pracę służb kontrolnych wojewody.

W art. 127a PomSpołU wprowadzono np. przepisy dotyczące obowiązku wsparcia przez Policję. Zgodnie z tym przepisem wojewoda może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 126 PomSpołU. Na wniosek wojewody właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia zespołowi inspektorów pomocy Policji w toku wykonywanych przez nich czynności.

Resort rodziny podkreślił, że omawiane placówki są prywatne i podopieczni trafiają do nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie decyzji administracyjnych, jak to ma miejsce w przypadku domów pomocy społecznej.

Resort rodziny przyznał, że dostrzega problem nieprawidłowości w usługach placówek opiekuńczych i przepisy w tej materii wymagają zmiany. Szczegóły zmian w przepisach resort rodziny przedstawi po analizie niezbędnych do uregulowania kwestii.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności