Poziom zadowolenia zawodowego Polaków

Wyniki szóstej edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”, zrealizowanego przez Jobhouse i Great Digital, pokazują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem poziom szczęścia Polaków w życiu zawodowym spadł z 7,9 do 6,9 pkt w 10-stopniowej skali. Głównym czynnikiem, który na to wpływa, jest przede wszystkim poziom wynagrodzenia (89 % wskazań). Na dalszych miejscach znaleźli się współpracownicy (83 %), możliwości rozwoju zawodowego (81 %) i przyjazna atmosfera (80 %). Jednak okazuje się, że na poziom szczęścia Polaków wpływa także możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej (78 %). Ponad 2/3 badanych stwierdziło, że wymiar oferowanej pracy zdalnej ma duży lub wręcz bardzo duży wpływ na ich poczucie szczęścia w pracy.

Elastyczność czasu pracy to jeden z głównych trendów, wokół których kręcą się oczekiwania pracowników, co potwierdza też opublikowany pod koniec sierpnia br. raport ManpowerGroup („Czego pragną pracownicy”). Wynika z niego, że w Polsce aż 73 % pracowników chciałoby przejść na czterodniowy model pracy z zachowaniem pełnego wynagrodzenia.

Projekt ustawy skracającej czas pracy

Miesiąc temu do Sejmu trafił projekt ustawy, który skraca w Polsce tygodniowy czas pracy z 40 do 35 godzin, bez jednoczesnego obniżenia wynagrodzenia. Nowe przepisy mają m.in. wpłynąć na poprawę zdrowia psychicznego polskich pracowników. Spodziewanym skutkiem skrócenia czasu pracy jest też wzrost jej wydajności – napisano w projekcie. Większość Polaków to rozwiązanie popiera. Z badania przeprowadzonego dla Pracuj.pl wynika, że 79 % chciałoby pracować dla firmy oferującej czterodniowy tydzień pracy, pod warunkiem zachowania pełnego wynagrodzenia, a najbardziej skłonne do podjęcia pracy w takim modelu są osoby mające od 25 do 34 lat (84 %).

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Krótszy tydzień pracy testowany w Polsce i na świecie

W Polsce już teraz niektóre firmy wprowadzają testy czterodniowego modelu pracy. Zazwyczaj są to jednak młode biznesy albo firmy z branży IT i nowych technologii. Zdaniem ekspertki one są do tego lepiej przygotowane technologicznie. Wprowadzenie w firmie skróconego czasu pracy wymaga bowiem dobrego przygotowania, w tym m.in. zbudowania zaangażowania pracowników, poprawienia procesów wewnętrznych czy zainwestowania w lepsze narzędzia i technologie, które skrócą czas realizacji zadań.

Krótszy tydzień pracy to rozwiązanie, które było lub jest testowane w wielu innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Japonii, Szkocji i na Islandii.

Źródło:

newseria.pl