W rozporządzeniu ustalono wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2015 rok, które w roku podatkowym 2015 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 ze zm.; dalej: ZmStrefyEkonU03) z podatku od nieruchomości.

Chodzi o zwolnione z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia (uzyskanego przez przedsiębiorcę przed 1.1.2001 r. i zmienionego przez ministra gospodarki) w okresie ważności tego zezwolenia. Chodzi tu o przedsiębiorcę, do którego stosuje się zwolnienia określone w art. 5 ust. 2 ZmStrefyEkonU03.

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej

za 2015 r.

województwo

gmina

dolnośląskie

Kłodzko m.

Legnica m.

Polkowice

Wałbrzych m.

łódzkie

Łódź m.

Ozorków m.

podkarpackie

Mielec m.

Nowa Dęba

Stalowa Wola m.

pomorskie

Słupsk

Tczew m.

Tczew

śląskie

Dąbrowa Górnicza m.

Gliwice m.

Pawłowice

Tychy m.

Żory m.

warmińsko-mazurskie

Dobre Miasto

Ełk m.