1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1833 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.

Czas letni środkowoeuropejski wprowadzono w następujących dniach:

1) w 2017 r. – 26 marca,

2) w 2018 r. – 25 marca,

3) w 2019 r. – 31 marca,

4) w 2020 r. – 29 marca,

5) w 2021 r. – 28 marca

o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Natomiast czas letni środkowoeuropejski będzie odwołany:

1) w 2017 r. – 29 października,

2) w 2018 r. – 28 października,

3) w 2019 r. – 27 października,

4) w 2020 r. – 25 października,

5) w 2021 r. – 31 października

o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC (PL)).

Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

Wprowadzono też oznaczenie czasu od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego, który będzie oznaczany dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.

2. Komentarz

Jak wynika z ustawy z 10.12.2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144), na obszarze RP wprowadzono czas urzędowy. Tak rozumianym czasem urzędowym jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania.

Istotny, jako punkt odniesienia, jest w tym przypadku uniwersalny czas koordynowany UTC(PL). Jest to polska realizacja międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC. Polską wersję czasu uniwersalnego UTC(PL) wyznacza państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości. I tak:

1) czas środkowoeuropejski to czas zwiększony o jedną godzinę w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL);

2) czas letni środkowoeuropejski to czas zwiększony o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL).

Ważne
Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia. Ustala w nim na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego, uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie.