Co wiemy o ochronie danych raport 2017

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 01.03.2017 - 05.04.2017 r. Narzędziem badawczym była ankieta online, zamieszczona na naszej stronie internetowej.

W badaniu uczestniczyło 1 326 respondentów, podzielonych na cztery grupy:

Nieaktywnych zawodowo w tym uczących się - 299 ankiet.

Pracujący - 526 ankiet.

Zarządzający firmami - 141 ankiet.

Specjalizujących się w ochronie danych osobowych - 370 ankiet.

Jak postrzegamy zagrożenia dla danych osobowych?

Badanie pokazało, że Polacy są świadomi zagrożeń związanych z naruszeniem danych osobowych. Nie są natomiast pewni, jak się przed nimi zabezpieczyć i jak reagować w razie incydentu. Stąd aż 90% osób aktywnych zawodowo czuje potrzebę pogłębiania swojej wiedzy poprzez dedykowane szkolenie z ochrony danych osobowych.

Jak traktujemy naruszenia prawa do ochrony danych osobowych?

Jedna trzecia wszystkich ankietowanych przynajmniej raz w życiu doświadczyła naruszenia prawa do prywatności. Ale tylko co dziesiąty ankietowany zgłosił to odpowiedniej instytucji, pozostali ignorują takie incydenty, dzięki czemu sprawcy czują się bezkarni i pozwalają sobie na więcej. Brak reakcji nie wynika jednak z braku świadomości zagrożenia, ankietowani po prostu nie wierzą, że to ma sens.

Administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) doskonale to wiedzą, a mimo to wciąż 32% z nich wątpi w sens zgłaszania takiego incydentu... Wskazuje to na niedostatki środków ochrony prawnej. Zdaniem respondentów, jednym z największych zagrożeń dla prywatności są podmioty przetwarzające dane swoich własnych klientów, interesariuszy czy pracowników. Wiele z nich wciąż nie przykłada należytej uwagi do ochrony danych, co zdaje się potwierdzać fakt, że znakomita większość ABI obok ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, wykonuje w swojej firmie także inne zadania.

RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?

Uczestników badania zapytaliśmy także o kwestie związane ze znajomością europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR) i wdrożenia jego przepisów w organizacjach. Zaledwie nieco ponad połowa kadry zarządzającej wie, jakie obowiązki na firmy nakłada ta regulacja. Co więcej, jeszcze mniej ABI (31%) wie, co będzie należało do zakresu ich obowiązków w przyszłym roku, po wejściu w życie RODO.

Wyniki badania pokazują, że świadomość przepisów jest spora, co roku coraz większa, ale wciąż potrzebna jest w tym obszarze edukacja i budowanie świadomości. W raporcie znajdą Państwo podsumowanie przeprowadzonego przez nas badania oraz eksperckie komentarze dotyczące jego wyników. Zapraszamy do lektury!

https://wtb.org.pl/raport
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności