Dane opublikowane przez Mine są niepokojące, w końcu posiadanie naszych danych finansowych przez wiele podmiotów zwiększa prawdopodobieństwo ich ujawnienia oraz utrudnia zapewnienie im bezpieczeństwa.

Ilość podmiotów, które posiadają dane finansowe od czasu przeprowadzenia badań mogły tylko wzrosnąć w związku z pandemią COVID-19, która wybuchła w zeszłym roku. Mowa tutaj o wzroście o 400% od czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z ww. pandemią. Ma to związek ze wzrostem dokonywanych zakupów w Internecie. Dalszy wzrost jest nieunikniony w związku z ciągłym przyspieszaniem cyfrowym i korzystaniem z usług zdalnych.

Raport skupił się na badaniu danych Brytyjczyków i tak dane najczęściej przechowywane są przez Paypal, Amazon czy Apple, które są w pierwszej dwudziestce największych podmiotów przechowujących dane. Można tam również znaleźć Zoom czy Eventbrite dzięki, któremu wiele osób rezerwuje bilety na różne wydarzenia.

Przed pandemią wśród dwudziestu największych firm posiadających dane finansowe około 25% stanowiły przedsiębiorstwa z branży turystycznej m.in. Booking.com, Airbnb czy British Airways. Jednak w związku z wymuszoną przez pandemię zmianą stylu życia i zmniejszoną liczbą podróży, czy to prywatnych czy służbowych zmniejszył się również odsetek firm z branży turystycznej, które posiadają nasze dane. Obecnie wśród dwudziestu największych posiadaczy naszych danych branża turystyczna to jedynie 10%.

Miejsce firm z branży turystycznej zajęły w dużej mierze firmy zajmujące się rozrywką i grami. Stanowią one około 25% wśród dwudziestu największych posiadaczy danych. Należą do nich YouTube, Spotify czy Coinbase – firma obsługującą platformę wymiany kryptowalut.

W związku z posiadaniem naszych danych przez tak wiele podmiotów coraz ważniejsze staje się ich bezpieczeństwo. Jako, że mówimy o danych dotyczących naszych kont bankowych oraz kart kredytowych, bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, inaczej konsekwencje mogą być szczególnie katastrofalne.

Ważne

Jeśli już podajemy dane pamiętajmy by nie tworzyć dużego śladu cyfrowego i śledzić kto ma nasze dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem danych finansowych. Na podmiotach, którym powierzyliśmy nasze dane ciąży obowiązek przechowywania ich w sposób bezpieczny. Twórcy raportu wskazują, że ważne by takie podmioty umożliwiły swoim użytkownikom w sposób łatwy możliwość usunięcia swoich danych. Na co dzień warto kontrolować komu wysyłamy swoje dane, a także nadzorować czy przypadkiem nie są one wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Jeśli nie planujesz już korzystać z usług danego podmiotu warto poprosić o usunięcie swoich danych, tak by uniknąć niepotrzebnego stresu w przypadku gdyby doszło do kradzież pieniędzy czy to z karty kredytowej czy konta bankowego.

Źródło: https://cybernews.com/privacy/how-your-financial-data-is-spread-across-the-internet/