Co dalej z mechanizmem podzielonej płatności w VAT?

Niedługo wejdą w życie przepisy ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 62), które przede wszystkim wprowadzają mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm ten będzie stosowany wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników (tzw. transakcje B2B) i nie będzie miał żadnego wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (tj. osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu VATU).

I jak na razie jego stosowanie będzie mieć charakter dobrowolny. Jednak fiskusowi zależy na tym, żeby ten mechanizm stosowało jak najwięcej podatników VAT. Split payment ma być bowiem jednym z głównych narzędzi uszczelnienia systemu podatkowego. Stąd przed wejściem w życie tego mechanizmu, planowana jest kampania informacyjna zachęcająca do jego stosowania.

Jednocześnie prowadzone są działania rządu mające na celu wprowadzenie obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w niektórych branżach narażonych szczególnie na wyłudzenia podatkowe. Miałby to być kolejny krok uszczelniania systemu podatkowego.

W tym celu rząd przyjął 7.5.2018 r. wniosek do Komisji Europejskiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT. Obowiązek rozliczania VAT tą metodą dotyczyłby wówczas jedynie transakcji w tych branżach, w których zidentyfikowano istotne oszustwa w VAT. Jeśli wniosek zostałby zaakceptowany, Polska mogłaby skorzystać z tego rozwiązania już w 2019 r.

Przyjęty przez rząd wniosek do KE o derogację (uchylenie obowiązywania) dla Polski - na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - ma umożliwić naszemu krajowi ewentualne zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności