Najnowszą odnogą problemów związanych z transferem danych są decyzje organów ochrony danych dotyczące Google Analytics. W związku z tzw. 101 skargami wniesionymi przez organizację NOYB do różnych krajowych organów ochrony danych najpierw austriacki organ, a niedawno również francuski stwierdziły, że korzystanie przez administratorów z narzędzia Google Analytics powoduje niezgodność z przepisami ochrony danych obowiązującymi w Unii. Na czym ta niezgodność polega?

Organy ochrony danych nie kwestionują samego narzędzia i stosowanych przez nie algorytmów. Problemem wg organów jest właściciel tego oprogramowania czyli firma dostarczająca je klientom, a właściwie miejsce zlokalizowania jej siedziby czyli Stany Zjednoczone. Tutaj należy wspomnieć, że od wyroku w sprawie Schrems II transfer danych do Stanów Zjednoczonych został znacznie utrudniony. Obecnie nie ma decyzji Komisji Europejskiej o takim samym poziomie ochrony panującym w USA jak w Unii. Komisja Europejska niedawno przyjęła standardowe klauzule umowne, ale obostrzenia z nimi związane mogą być trudne do zrealizowania jeśli mowa o transferze na ich podstawie do USA.

Właśnie ten transfer danych do Stanów Zjednoczonych w związku z korzystaniem z narzędzia Google Analytics został zakwestionowany przez organ austriacki i francuski. Uznały one, że właściciele narzędzia w sposób niewystarczający udowodnili, że nie dochodzi do transferu danych do Stanów Zjednoczonych. Wobec czego uznano, że do takiego transferu dochodzi, ale bez podstawy prawnej i dlatego zdaniem organów konieczne jest zaprzestanie korzystanie z tego narzędzia.

Jeżeli pozostałe organy pójdą śladem swoich austriackich i francuskich kolegów to może się okazać, że z narzędzia nie można korzystać w Unii. Co ważne decyzja francuskiego organu powstała w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy co znaczy, że była konsultowana z innymi organami ochrony danych, które nie miały uwag do niej. Stąd można wnioskować, że pozostałe organy pójdą tym samym tropem.

Z takich decyzji cieszy się konkurencja Google Analytics, która przechowuje swoje dane w Unii Europejskiej i nie potrzebuje plików cookie. Chociaż dotychczas przewaga Google Analytics na rynku była znaczna już teraz widać, że może być ona złudna. Niektórzy są tak optymistyczni, że przewidują śmierć Google Analytics w Europie. Inni przewidują, że to nie koniec tego narzędzia i spodziewają się, że albo Google zastosuje rozwiązania, które spowodują dostosowanie się do wymagań organów albo zakwestionuje rozstrzygnięcia organów w sądzie albo zostanie przyjęta nowa Tarcza Prywatności, która usankcjonuje transfer danych do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/alternatives-could-benefit-from-potential-death-of-google-analytics/