Co dalej z dokumentami dotyczącymi prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

W myśl rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty w przyszłości stanowić będą jednocześnie Kartę Specjalisty Medycznego (KSM), czyli powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie pracownika medycznego na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Wiąże się z tym konieczność wyposażenia dokumentu w mikroprocesor (lub inny nośnik danych), co umożliwi przypisanie mu funkcjonalności podpisu elektronicznego.

Wprowadzenie potwierdzenia prawa wykonywania zawodu w postaci dokumentu, który może być wykorzystywany do użytku elektronicznego, jest również warunkiem wdrożenia przepisów ustawy z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1535 ze zm.).

W projekcie przewidziano dwa warianty dokumentu, każdy oddzielnie dla lekarza i lekarza dentysty:

1) prawo wykonywania zawodu wydawane na czas nieoznaczony,

2) prawo wykonywania zawodu ograniczone w czasie,

3) odbycie kształcenia podyplomowego w określonej formie lub odbycia studiów trzeciego stopnia w celu uzyskania stopnia naukowego albo uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych dla cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu określony zostanie układ przestrzenny poszczególnych elementów i kolor. Zostaną również szczegółowo opisane zastosowane zabezpieczenia.

Ważne
Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” będą mogły być wydawane na dotychczasowych zasadach nie dłużej jednak niż do 30.6.2018 r.

Dokumenty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność, na okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 30.6.2023 r.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 17.7.2017 r. trafił do konsultacji publicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności