CNIL jest obecnie na etapie prowadzenia badań w zakresie ochrony danych osobowych małoletnich, a w szczególności wykonywania ich praw cyfrowych. Celem działań jest sformułowanie praktycznych porad zmierzających do lepszej ochrony praw nieletnich w środowisku cyfrowym.

Akty normatywne regulujące sferę ochrony danych osobowych zapewniły małoletnim prawa cyfrowe. Osoby, które ukończyły 15 rok życia mogą samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach usług online. Poniżej tego progu wiekowego małoletni znajdują się w tym zakresie pod władzą rodzicielską.

Badania zorganizowane przez CNIL

Francuski organ zorganizował dwa badania:

  • W lutym 2020 r. Wzięło w nim udział 1000 rodziców oraz 500 dzieci w przedziale wiekowym od 10 do 17 lat. Dotyczyło ono cyfrowych praktyk dzieci oraz ich postrzegania przez rodziców. 
  • Od kwietnia do czerwca 2020 r. konsultacje społeczne, w ramach których zebrano ok. 700 opinii, w tym specjalistów z zakresu edukacji, firm oraz prawników. Dotyczyły one sfery ochrony danych nieletnich. 

Umożliwiły one szerszą identyfikację przez CNIL potrzeb i oczekiwań zainteresowanych podmiotów, do których należą dzieci, rodzice, pedagodzy, specjaliści cyfrowi oraz prawnicy.

Praktyki cyfrowe pośród młodych odbiorców

Powszechną praktyką jest surfowanie po Internecie bez interwencji rodziców. Jak pokazują badanie 82% dzieci w wieku od 10 do 14 lat korzysta z Internetu bez rodziców. W przypadku grupy wiekowej 15-17 lat mowa tu o 95%. 70% dzieci ogląda filmy tylko w Internecie.

Zgodnie ze statystykami 46% rodziców dzieci w wieku od 8 do 17 roku życia zastosowała działania monitorujące ich aktywność w Internecie. System, który wybierany jest najczęściej dotyczy kontroli rodzicielskiej w ramach rozmów z nieznajomymi.

Oprócz powyższego środka część rodziców deklaruje wprowadzanie dodatkowych środków nadzoru w postaci nakazu używania ich adresu e-mail do rejestracji w usługach online przez dzieci.

Ochrona prywatności najmłodszych

Jak pokazują wyniki badań, ochrona dzieci w środowisku cyfrowym jest bardzo oczekiwana. Aż 86% respondentów opowiada się za utworzeniem systemu, który zagwarantuje skuteczną weryfikację wieku użytkownika oraz weryfikację, czy została zebrana zgoda rodziców, gdy jest ona wymagana.

90% osób biorących udział w ankiecie opowiada się m.in. za domyślną dezaktywacją profilowania nieletnich, wdrożenia wzmocnionych ustawień poufności dla usług, z których korzystają osoby młode, publikacją przez strony oraz aplikacje wykazu obowiązków w zakresie ochrony danych nieletnich w formie zrozumiałej dla odbiorców.

Następne kroki

Wciąż pozostaje kilka pytań, na które nie ma odpowiedzi. Dotyczą one zagadnień takich jak weryfikacja wieku, warunków zbierania zgód na jakich małoletni będą mogli dokonywać czynności w Internecie, kryteria korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych przez małoletnich. Wszelkie wnioski w tym zakresie podane przez CLIN w pierwszej połowie 2021 r.

Źródło: https://www.cnil.fr/fr/droits-numeriques-des-mineurs-la-cnil-publie-les-resultats-du-sondage-et-de-la-consultation-publique