Senat pracuje nad zmianami dotyczącymi obniżenia wynagrodzenia za czas choroby należnego sędziom i prokuratorom. Skierowany do Senatu przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym został przekazany do prac w Komisjach Senackich (druk senacki nr 544).
12 lutego br. na posiedzeniu Komisja Ustawodawcza zarekomendowała poprawki do projektu (druk senacki nr 544a). Natomiast dwa dni później, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała Senatowi odrzucenie projektu ustawy (druk senacki 544b).
Źródło: http://senat.gov.pl/prace/senat/druki/
Zobacz więcej:
Obniżenie chorobowego dla sędziów i prokuratorów