Dochodziłem w sądzie polubownym zapłaty 70 tys. zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia za nienależyte wykonanie oprogramowania komputerowego. Sąd nie uznał jednak mojego roszczenia. Według mnie wyrok jest błędny, bo oddalono wszystkie moje wnioski dowodowe, a tym samym naruszono równy dostęp do sądu. Czy mogę zaskarżyć wyrok, powołując się na uchybienie klauzuli porządku publicznego?