Rzecznik praw pacjenta zapowiada nowelizację ustawy o prawach pacjenta. Co się w niej znajdzie? O tym we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mówił sam rzecznik pacjentów Bartłomiej Chmielowiec.

Nowelizacja ma skupić się na trzech obszarach: prawach pacjenta, uprawnieniach rzecznika praw pacjenta oraz uregulowania sposobu działania organizacji pacjentów.

Do ustawy ma zostać wprowadzona tzw. tajemnica medyczna, czyli uregulowanie informacji po śmierci pacjenta oraz dokumentacji medycznej.

Rzecznik chce także mieć prawo występowania w postępowaniach administracyjnych na prawach prokuratora. – W ten sposób moglibyśmy wspomóc pacjentów, którzy toczą spory przed sądami administracyjnymi, np. w sprawach refundacji leków – wskazał Chmielowiec.

Rzecznik praw pacjenta chciałby też otrzymać uprawnienia zbieżne z tymi, które ma obecnie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – W praktyce przekładałoby się na to, że już w pierwszej decyzji o stwierdzeniu naruszenia zbiorowych praw pacjenta rzecznik mógłby nakładać określone kary finansowe – wyjaśnił Chmielowiec.

—mat