Oczywiście wprowadzone ograniczenia w dalszym ciągu nie będą dotyczyć chińskiego aparatu bezpieczeństwa, któremu nie ograniczono dostępu. Najpewniej nowa ustawa wpłynie w jakimś stopniu na działalność chińskich gigantów technologicznych, jak np. Didi czy Tencent wydającego gry. Jeszcze przed uchwaleniem nowych przepisów chińskie organy nadzorcze sprawdzały ich działalność w zakresie przetwarzania danych osobowych, a teraz organy zyskały dodatkowe uprawnienia. Samo ogłoszenie przyjęcia nowych regulacji spowodowało spadek wartości gigantów na giełdzie.

Zgodnie z oświadczeniem rzecznika Narodowego Kongresu Ludowego (parlament chiński) nowo przyjęte przepisy mają spełniać oczekiwania osób, które obawiają się, że dane osobowe są wykorzystywane do profilowania lub ustalenia w oparciu o algorytmy cen. Dzięki nowemu prawu, przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać historii zakupów dokonanych przez klienta w celu ustalenia ceny produktu dla konkretnego klienta, wysokość ceny powinna być taka sama.

W Chinach do tej pory była możliwa sytuacja, w której właściciel Iphone’a zamawiający przejazd poprzez aplikację ze swojego telefonu mógł zapłacić więcej za ten sam przejazd niż osoba, która jest właścicielem innego modelu telefonu. Zróżnicowanie wysokości cen dotyczyć mogło również przejazdów służbowych i nie służbowych.

Chińskie przepisy wzorowały się na rozwiązaniach wprowadzonych wcześniej w Unii Europejskiej przez RODO. Wprowadzone środki mają wspomóc rozwój gospodarki cyfrowej w założeniu długoterminowym – najbliższych 40 lub 50 latach.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać do 1 listopada 2021 r., podobnie jak w RODO przewidują one zakaz transferu danych osobowych do państw o niższym standardzie niż ten obowiązujący w Chinach. Jednak zakaz ten obowiązuje jedynie danych chińskich obywateli. Prawo przewiduje sankcje finansowe, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwa za nieprzestrzeganie przepisów. Kary mogą wynosić maksymalnie 50 milionów juanów (ok. 8 mln dolarów) lub 5 % rocznego obrotu.

Przepisy definiują również pojęcie szczególnych danych osobowych. Uznaje się, że szczególnymi danymi są te, których ujawnienie może doprowadzić do dyskryminacji lub w sposób poważny zagrozić bezpieczeństwu osób, w tym rasa, dane biometryczne czy religia.

Pomimo uchwalenia nowych przepisów dotyczących ochrony danych, które wydają się stawiać na piedestale prywatność chińskich obywateli obecnie w wielu chińskich miastach wykorzystywane są systemy do zbierania danych biometrycznych czy nakazywane jest w niektórych regionach Chin instalowanie oprogramowania szpiegującego na urządzeniach mobilnych. Czas pokaże czy nowe prawo spowoduje zmiany w zakresie nadzoru państwa nad obywatelami czy będzie jedynie bronią przeciwko prywatnym podmiotom.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/china-passes-tough-new-online-privacy-law/

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/china-passes-tough-new-online-privacy-law/