Ceny za wywóz odpadów rosną gwałtownie i niezgodnie z Konstytucją – stwierdza RPO

Gminy wysokość opłat mogą zróżnicować w zależności od:

1) powierzchni lokalu mieszkalnego,

2) liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,

3) rodzaju terenów: wiejskie lub miejskie,

4) rodzaju zabudowy.

Powyższe kryteria można ponadto łączyć. Ustawodawca nie wskazał wytycznych, jakimi rady gmin mają się kierować przy wyborze metody określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Gminy zapominają jednak w praktyce o prawie unijnym, a także konstytucyjnej zasadzie równości daninowej.

Artykuł 84 ustawy z 2.4.1997 r. ‒ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) mówi o tym, że każdy zobowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. Wywodzi się z tego zasada sprawiedliwości daninowej, która mówi, że nie można różnicować zasad opodatkowania obywateli znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej.

W świetle dyrektywy 2008/98/WE (art. 14 ust. 1) jedną z naczelnych zasad ochrony środowiska na terenie całej Unii Europejskiej jest zasada „zanieczyszczający płaci”, co znaczy tyle, że płaci ten kto generuje śmieci.

Szczególnie niesprawiedliwa okazuje się opłata uzależniona od wielkości nieruchomości, najbardziej dotkliwa dla osób samotnie gospodarujących – podkreśla RPO.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-ws-podwyzek-za-smieci-wg-do-ministra-srodowiska-i-klimatu
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności