Ceny referencyjne energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r.

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 798 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 24.4.2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.; dalej: OdnŹródłaEnU), energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wytworzoną oddzielnie w instalacjach odnawialnego źródła energii można sprzedać w drodze aukcji przez wytwórców, którzy:

1) złożyli do Prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii;

2) uzyskali od Prezesa URE zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii, z uwzględnieniem instalacji, o których mowa w art. 73 ust. 8 OdnŹródłaEnU (w aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium RP i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej);

3) uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji w zmodernizowanych instalacjach odnawialnego źródła energii.

Cenę referencyjną dla instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa wyżej ustalono w przedziale od 250 zł/MWh i 700 zł/MWh.

Rozporządzenie określa również okres, w którym przysługuje:

  • obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 OdnŹródłaEnU (chodzi tu o obowiązek zakupu energii przez obowiązanego sprzedawcę na warunkach określonych w tym przepisie) oraz
  • prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 OdnŹródłaEnU,

– w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 OdnŹródłaEnU, obowiązujący wytwórców, którzy w 2020 r. wygrają aukcję.

Ważne
Okresy powyższe wynoszą 15 lat.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności