Centralna Informacja Emerytalna już w 2023 roku

Na polski system emerytalny składają się następujące elementy:

  • pierwszy filar emerytalny – ZUS i OFE (jako elementy emerytury podstawowej finansowane z każdej składki emerytalnej – chociaż część ubezpieczonych może posiadać kapitał tylko w ZUS) wypłacanej, co do zasady, każdej osobie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego; 
  • drugi filar emerytalny – PPE i PPK, czyli grupowa cześć systemu emerytalnego, w ramach której osoby zatrudnione wraz z pracodawcami współfinansują dodatkowy kapitał na okres po osiągnięciu 60. roku życia; co do zasady każdy pracodawca prowadzi PPK, część z nich może prowadzić PPE albo PPK i PPE.
  • trzeci filar emerytalny – IKE i IKZE, czyli indywidualne formy budowania dodatkowego kapitału na przyszłość, w której każda osoba zatrudniona może samodzielnie oszczędzać na przyszłość; zgodnie z zapowiedziami i planami legislacyjnymi w marcu 2022 r. w ramach III filara emerytalnego powinna pojawić się trzecia forma – OIPE (ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne); prace legislacyjne w tym zakresie nadal trwają, pierwotnie ustawa o OIPE miała wejść w życie w sierpniu 2021 r. 

Centralna Informacja Emerytalna ma być systemem realizowanym przez Cyfryzację KPRM, PFR oraz ZUS, który umożliwi użytkownikowi po zalogowaniu, m.in. za pomocą̨ profilu zaufanego, przez stronę̨ (obywatel.gov.pl) i aplikację mobilną na:

  • dostęp w jednym miejscu do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach produktów emerytalnych użytkownika: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE;
  • generowanie powiadomień o zgromadzonych środkach użytkownika w produktach emerytalnych;
  • wykonywanie działań na środkach i kontach produktów emerytalnych (np. zmiana beneficjenta, aktualizacja danych osobowych);
  • symulację rożnych scenariuszy emerytalnych użytkownika;
  • odbieranie i przekazywanie informacji do instytucji emerytalnych;
  • edukację emerytalną, m.in. przez bazę̨ wiedzy o systemie emerytalnym i dostępnych produktach emerytalnych.

Zgodnie z zapowiedzią, CIE ma powstać i działać od II kwartału 2023 roku. Jak wskazali pomysłodawcy ma stanowić złożony projekt ­– obejmujący m.in. stworzenie od podstaw nowych baz centralnych (PPE, IKE, OFE, IKZE) oraz włączenie do systemu już istniejącej Ewidencji PPK – który przez integrację wielu źródeł danych umożliwi logowanie do systemu przez Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej oraz docelowo połączenie z innymi usługami e-administracji. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności