Centra usług mogą zastąpić ośrodki pomocy społecznej

W projekcie zaproponowano m.in. możliwość utworzenia przez gminy nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, tj. centrum usług zamiast lub obok ośrodków pomocy społecznej. Centrum miałoby realizować zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Nie wyjaśniono jednak w uzasadnieniu, czym podyktowana jest proponowana zmiana i w jakim zakresie ewentualnie utworzona przez gminę nowa jednostka różniłaby się od dotychczasowego ośrodka pomocy społecznej. Nie określono też, czym miałyby być zdefiniowane usługi.

Projekt zakłada również postulowane dawno przez Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej uniezależnienie wypłaty dodatku terenowego i nabycie urlopu dodatkowego od spełnienia warunku przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych. Uprawnienia takie przysługiwałyby zarówno pracownikom wykonującym tylko samą pracę socjalną, jak i pracownikom przeprowadzającym równocześnie wywiady środowiskowe.

Federację wskazano jako podmiot, z którym projekt będzie konsultowany.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności