Cennik opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym – wymogi prawne

Radni nie mogą jedynie wywiesić na tablicy ogłoszeń cennika opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bo nie jest to akt wewnętrzny, lecz prawo miejscowe. Wymaga opublikowania w dzienniku urzędowym. Jeśli uchwała nie została tak ogłoszona - jest nieważna (wyr. NSA z 7.9.2017 r., II OSK 27/16).

Zarząd cmentarza wezwał skarżącą do uiszczenia opłaty za przedłużenie na kolejne 20 lat prawa do utrzymania miejsca na grób, według cennika . Kobieta uznała, że wprowadzenie przez miasto cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych jest niezgodne z prawem i zaskarżyła uchwałę Rady Miejskiej do WSA.

Pełnomocnik skarżącej dowodził, że pobranie kolejnej opłaty po 20 latach od ostatniego pogrzebu nie ma zastosowania w tym przypadku.

Ważne
Do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące ponownego użycia grobu. A zatem członkowie rodziny uprawnieni do tego grobu nie tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty (wyr. SN z 3.12.2010 r., I CSK 66/10).

Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że uchwała w części dotyczącej cennika jest nieważna z powodu błędu w jej ogłoszeniu. Sąd uznał uchwałę za akt prawa miejscowego. A zatem musiała ona być opublikowana w dzienniku urzędowym, a nie tylko na tablicach ogłoszeniowych na cmentarzu i w urzędzie.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko WSA. Podkreślił, że cmentarz komunalny jest obiektem użyteczności publicznej, który świadczy usługi na rzecz ludności, a osoby, które muszą pochować zmarłych nie mają żadnego wyboru.

Ważne
Uchwała Rady z załączonym cennikiem opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych nie jest aktem wewnętrznym, ani przepisem zarządu, lecz prawem miejscowym i wymaga ogłoszenia w dzienniku urzędowym (wyr. NSA z 7.9.2017 r., II OSK 27/16). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności