Budowa ścieżek rowerowych – ważne zmiany dla samorządów!

Nowelizacja przepisów umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego przekazywanie środków pieniężnych na realizację inwestycji przy drodze powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, takich jak ścieżki rowerowe czy chodniki. Zmiany w prawie wyeliminują wątpliwości w zakresie możliwości współpracy między samorządami a Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych.

Zmiany dotyczą następujących ustaw:

- art. 19 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), który obecnie w sposób jednoznaczny przesądza o możliwości zawierania porozumień pomiędzy zarządcami dróg w celu realizacji inwestycji, którymi są zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, zlokalizowanych w pasach dróg innych kategorii niż ich własne;

- zmiany wprowadzone w ustawie z 16.12.2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 ze zm.) oraz ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) precyzują możliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych innym zarządcom dróg. Nowela przewiduje, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań wynikających z ww. porozumień.

Ważne
Zmiany zostaną wprowadzone w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności