Budowa ekranów akustycznych pod okiem prokuratury

Minister środowiska uznał, że koszt budowanych w latach 2008-2012 ekranów akustyczne sięgający niemalże 2,5 mld zł budzi poważne wątpliwości co do racjonalności i gospodarności wydatkowanych środków publicznych. W związku z tym podjął decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż ekrany były budowane nad wyraz ochoczo, a efekt tego jest taki, że koszty tego są bardzo duże.

Resort wskazał, że nie rozważono innych metod ochrony przed hałasem, jak: budowa wałów ziemnych, zakładanie pasów zieleni wzdłuż dróg, czy instalowanie cichych nawierzchni lub ograniczenie prędkości pojazdów.

Minister podkreślił, że decyzja o zawiadomieniu prokuratury jest efektem audytu przeprowadzonego w resorcie po zmianie kierownictwa. Chodzi m.in o wskazany w raporcie Najwyższej Izby Kontroli odcinek autostrady A2.

Ważne
NIK wskazał w raporcie o ekranach akustycznych, że na 91-km odcinku A2 z Łodzi do Warszawy zainstalowano po obu stronach trasy 107 km ekranów akustycznych, a ich budowa pochłonęła prawie 200 mln zł, czyli ok. 7% kosztów. Ówczesne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie analizowały wprowadzenia innych, często tańszych niż ekrany, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które ograniczałyby hałas. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności