Brama wjazdowa zagrodziła miejsca parkingowe

Budynek w Białymstoku, dla którego zaprojektowano 134 miejsca parkingowe, w tym 29 ogólnodostępnych, oraz dodatkowo, od strony ulicy, osiem dla osób niepełnosprawnych, został oddany do użytkowania w 2012 r. W 2019 r. przy wjeździe na posesję zamontowano bramę przesuwną na pilota, ograniczającą wjazd i uniemożliwiającą dostęp do ogólnodostępnych miejsc postojowych. Usunięto też oznaczenia sześciu spośród ośmiu miejsc dla niepełnosprawnych.

Nadzór budowlany zareagował na to decyzjami nakazującymi wspólnocie mieszkaniowej likwidację bramy wjazdowej oraz prawidłowe oznakowanie stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych. Wyjaśnił, że chociaż z uwagi na wysokość bramy wspólnota nie musiała uzyskiwać pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, to jednak jej wykonanie podlegało regulacjom miejscowego planu zagospodarowania. Plan dla tej części osiedla przewiduje minimalny wskaźnik 1,3 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, w tym 20 proc. w formie miejsc ogólnodostępnych. Zainstalowanie bramy i likwidacja stanowisk parkingowych dla niepełnosprawnych naruszyły te wskaźniki.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wspólnota postawiła tezę, że wykonanie bramy wjazdowej nie pozbawiło 26 miejsc parkingowych ogólnodostępności. Liczba miejsc jest nadal zgodna z pozwoleniem na budowę – twierdziła.

Brama wjazdowa, nieprzewidziana w projekcie budowlanym, została wykonana z naruszeniem warunków zabudowy, pozwolenia na budowę oraz – co najistotniejsze – wbrew regulacjom planu miejscowego – orzekł sąd. Wszystkie te akty przewidują dla nowych inwestycji mieszkaniowych wymóg 20 proc. miejsc postojowych w formie ogólnodostępnej. Nie do przyjęcia jest interpretacja przez wspólnotę pojęcia ogólnodostępności miejsc parkingowych – stwierdził WSA, oddalając skargę. Z powodu niezgodności w decyzjach nadzoru budowlanego, uchylił natomiast nakaz oznakowania ośmiu miejsc dla niepełnosprawnych. Zalecił, by organy nadzoru budowlanego ponownie przeanalizowały możliwość doprowadzenia tych stanowisk do stanu zgodnego z prawem.

Sygnatura akt: II SA/Bk 823/19
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności