Braki we wniosku o pozwolenie na budowę nie upoważniają do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia