Bon turystyczny z dłuższym terminem ważności

Ustawa o pomocy przedsiębiorcom w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze przewiduje również zmiany przepisów przedłużających ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31.3.2023 r. Bonem Turystycznym można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

W ustawie z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1038) wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31.3.2023 r., a nie jak dotychczas miało upłynąć w dniu 30.9.2022 r. Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu nie uniemożliwia korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznej, w przypadku, gdy płatność za tę usługę hotelarską lub imprezę turystyczną dokonana za pomocą bonu nastąpiła do 31.3.2023 r.
  2. W przypadku niedokonania płatności przez osobę uprawnioną za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego, w terminie do 30.9.2022 r., prawo do jej dokonania przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy z 2.9.2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze do 31.3.2023 r.
  3. Minister właściwy do spraw turystyki w terminach do dnia 31.8.2021 r., do dnia 31.8.2022 r. oraz do dnia 31.8.2023 r. przedstawi Sejmowi informację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów. Nowelizacja wydłużyła termin na przekazanie informacji dotyczącej realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym do dnia 31.8.2023 r.
  4. W terminie do dnia 30.9.2023 r. ZUS będzie miał obowiązek przekazania Polskiej Organizacji Turystycznej danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym. Polska Organizacja Turystyczna przechowuje dane otrzymane od ZUS do dnia 31.12.2026 r.

Nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności