Ustawa o pomocy przedsiębiorcom w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze przewiduje również zmiany przepisów przedłużających ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Z bonu będzie można korzystać do 31.3.2023 r. Bonem Turystycznym można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

W ustawie z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31.3.2023 r., a nie jak dotychczas miało upłynąć w dniu 30.9.2022 r.; wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu nie uniemożliwia korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznej, w przypadku, gdy płatność za tę usługę hotelarską lub imprezę turystyczną dokonana za pomocą bonu nastąpiła do 31.3.2023 r.
  2. W przypadku niedokonania płatności przez osobę uprawnioną za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego, w terminie do 30.9.2022 r., prawo do jej dokonania przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy z 2.9.2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze do 31.3.2023 r.
  3. Minister właściwy do spraw turystyki w terminach do 31.8.2021 r., do dnia 31.8.2022 r. oraz do dnia 31.8.2023 r. przedstawi Sejmowi informację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów; nowelizacja wydłużyła termin na przekazanie informacji dotyczącej realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym do dnia 31.8.2023 r.
  4. W terminie do dnia 30.9.2023 r. ZUS będzie miał obowiązek przekazania Polskiej Organizacji Turystycznej danych zgromadzonych w systemie teleinformatycznym. Polska Organizacja Turystyczna przechowuje dane otrzymane od ZUS do dnia 31.12.2026 r.