Gminy czeka reforma mieszkań komunalnych. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki niej gminy otrzymają prawo do podnoszenia czynszu najemcom mieszkań komunalnych, gdy ich zarobki przekroczą progi dochodowe, które ustalą same gminy. Prawo do podwyżek czynszu obejmie tylko umowy najmu zawarte po wejściu w życie nowych przepisów.

Nowela nakłada na ubiegających się o najem lokalu komunalnego obowiązek składania w urzędzie gminy (miejskim) nie tylko deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, ale i oświadczenia o stanie majątkowym. Ponadto na żądanie gminy mają oni przedstawić oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Gminy otrzymają jednocześnie prawo rozwiązania umowy najmu, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale też w pobliskiej. Nowela wprowadza możliwość rozwiązania umowy, gdy w dużym lokalu mieszka niewiele osób, np. samotna osoba zajmuje 80 mkw. W zamian gmina będzie proponować inny, mniejszy lokal.

—ret

etap legislacyjny: trafi do Senatu