Na konferencji podkreślano, że inwestowanie w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jest bardzo ważne, a współpraca różnych jednostek w tym zakresie, to istotny sygnał dla wszystkich uczestników rynku pracy.

Przedstawiono argumenty przekonujące do wdrożenia w przedsiębiorstwie dowolnego systemu zarządzania bhp prezentując wynikające z tego faktu korzyści dla:

• pracowników – którzy zyskują poczucie bezpieczeństwa, przynależności do organizacji mającej pozytywny odbiór społeczny, możliwość własnego rozwoju/samorealizacji, zadowolenia z pracy;

• osób kierujących pracownikami – którzy zyskują poczucie bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa karno-skarbowego, bardziej stabilny proces oraz łatwiejsze nim zarządzanie;

• pracodawców – którzy zyskują większe zaangażowanie pracowników, utożsamianie się pracowników z firmą, wyższą kreatywność i aktywność w procesie optymalizacji kosztów;

• organizacji, jako osób prawnych, mogących płacić niższe składki na ubezpieczenie; w dużych organizacjach zyskują pozytywne postrzeganie firmy przez inwestorów (np. notowania na giełdzie, wypuszczanie obligacji);

• klientów – którzy zyskują gwarancje wspólnej płaszczyzny współpracy, gwarancję na ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, a poprzez certyfikat uznanej jednostki certyfikującej poczucie dobrze wydanych pieniędzy;

• społeczeństwa lokalnego – które zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poprzez brak negatywnego oddziaływania na mieszkańców („mamy w okolicy firmę działającą ETYCZNIE”, „fajnie byłoby TAM pracować”);

• społeczeństwa, jako całości – czyli niższe koszty państwa z tytułu kosztów leczenia, rent itp.;

• jednostek kontrolujących (PIP, WIOŚ, Inspekcja Sanitarna, Handlowa itp.) – które zyskują partnera, który nie wymaga tak dużego zaangażowania w kontrole przestrzegania obowiązujących reguł.

Konferencja została podzielona na trzy części. Pierwsze dwie to panele dotyczące m.in. szacowania kosztów bhp, ze zwróceniem uwagi na ogólną sytuację w Europie w tym zakresie, a także przykładów konsekwencji prawnych wypadków przy pracy. Podkreślono tu rolę kontroli zakładów pracy oraz prowadzenia kampanii mających na celu budowanie większej świadomości m.in. wśród pracodawców. Omówiono efektywność inwestycji w zdrowie pracownika.

Panelowa dyskusja w ostatniej części była zwieńczeniem konferencji. W wydarzeniu wzięło udział blisko pół tysiąca osób. Podczas konferencji wszyscy podkreślali, jak ważna jest współpraca przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej.

Źródło:

pip.gov.pl