Bilanse: od października tylko elektronika

Sam obowiązek składania sprawozdań finansowych to nie nowość. Już jednak za dwa miesiące, na początku października, zmieni się forma ich składania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedyną akceptowalną postacią będzie sprawozdanie w formacie XML. Będzie to zatem rewolucja podobna do tej, jaką niedawno przeszła sprawozdawczość podatkowa. Sprawozdania będą przypominały nieco pliki JPK.

W marcu wprowadzono wymóg składania sprawozdań w formie elektronicznej. W praktyce jednak są to najczęściej zwykłe skany dokumentów sporządzonych w tradycyjnej papierowej formie. Od października taka forma już nie będzie akceptowana. Jak dokładnie ma wyglądać struktura takich plików – na razie nie wiadomo. Ministerstwo Finansów przedstawiło przed kilkoma tygodniami niektóre struktury logiczne sprawozdań (dotyczące np. banków czy małych jednostek), a w sierpniu ma przedstawić pozostałe. Ostatecznie te techniczne wymogi mają być zawarte w ministerialnym rozporządzeniu.

Jeden cyfrowy wzorzec

Podstawowy pożytek z nowej formy sprawozdań to m.in. możliwość sprawniejszego wygenerowania danych wskazujących na różne trendy gospodarcze i finansowe wśród firm je składających. Dane będą bowiem ujęte w zestandaryzowanym pliku elektronicznym, łatwo będzie poddawać je przetwarzaniu. Dzisiejsze skany dokumentów takiej możliwości nie dają.

Zdaniem resortu finansów dotychczasowa forma składania takich sprawozdań do organów podatkowych jest skomplikowana i czasochłonna. „Może to ograniczać efektywność polskich podatników, a tym samym negatywnie wpływać na możliwości rozwojowe polskiej gospodarki" – czytamy w informacji na stronie internetowej MF.

Wymagania resortu co do struktury logicznej plików mają spore znaczenie dla firm zobowiązanych do stosowania nowej formy sprawozdań. O ile podstawowe dane w bilansie, jak przychody i koszty, dają się jednoznacznie przedstawić liczbowo, o tyle nie dotyczy to już kwestii typowo opisowych. Na przykład opis, co się działo ze środkami trwałymi firmy w ciągu roku, trudno ująć inaczej niż w polu tekstowym (a nie w ciągu liczb). To samo dotyczy danych niefinansowych dotyczących m.in. polityki danej firmy wobec społeczności lokalnej. Wątpliwości mogą mieć też spółki stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Pozwalają one na pewną dowolność w skonstruowaniu sprawozdania finansowego i również może być trudno o standaryzację takich sprawozdań.

Obowiązek sporządzania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej pojawi się 1 października. Trzeba będzie podpisywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Zniknie też obowiązek równoczesnego przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych. Zrobi to KRS. Dane ze sprawozdań trafią w ten sposób do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Biegli też się przygotowują

Elektroniczna rewolucja dotknie też od 1 października biegłych rewidentów i firm audytorskich. Będą musiały sporządzać sprawozdania z badania w formie elektronicznej oraz podpisywać je kwalifikowanym podpisem. Ma to jednak dotyczyć tylko usług wykonywanych dla podmiotów wpisanych do KRS.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w KRS. Maksymalny termin na złożenie sprawozdania to 15 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia sprawozdania za dany rok. Gdy rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, obowiązek złożenia sprawozdania do KRS upływa 15 lipca następnego roku.

Niedopełnienie obowiązku publikacji zatwierdzonego sprawozdania w KRS grozi karami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym.

OPINIA

Andrzej Karpiak biegły rewident, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Uważam wprowadzenie sprawozdań elektronicznych za krok w dobrym kierunku, choć zapewne będzie się to wiązało z pewnymi wydatkami przedsiębiorców na oprogramowanie. Być może na dalszą metę będzie to dla nich dobra inwestycja. Wprawdzie już dziś sprawozdania finansowe są składane w formie elektronicznej, ale ich forma – czyli skan papierowego dokumentu – nie daje takich możliwości, jakie da format XML. Sprawozdania w tej ostatniej formie ułatwią przetwarzanie danych i generowanie zbiorczych raportów. W efekcie, gdy zainteresowane osoby będą chciały przeanalizować jakieś trendy w sprawozdaniach finansowych spółek, będą miały ułatwione zadanie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności