Bieg terminu i zajęcie stanowiska przez organ wobec pandemii koronawirusa