Ministerstwo Finansów wydało długo oczekiwane przez przedsiębiorców objaśnienia (dające ochronę podatnikom) w sprawie split payment oraz białej listy.

Co w nich znajdziemy? Przede wszystkim ostrzeżenie o kolejnych sankcjach, które wejdą 1 stycznia 2020 r. Przykładowo firma, która zapłaci kwotę powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy, nie zaliczy wydatku do kosztów PIT/CIT. Ale fiskus uspokaja, że nie dotyczy to wpłat na rachunki cesyjne (o których pisaliśmy w „Rzeczpospolitej z 23 grudnia br.).

W objaśnieniach skarbówka potwierdza też, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą posiadać firmowych kont. Powinny jednak mieć świadomość, że jeśli kontrahenci będą im przelewać kwoty powyżej 15 tys. zł, mogą wymagać założenia takiego rachunku. Chyba że są gotowi przesyłać do urzędu zawiadomienia o wpłacie na konto spoza białej listy.

Ministerstwo Finansów nie odnosi się jednak w objaśnieniach do problemu z wynajmem, który opisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Nowe sankcje będą też za niestosowanie split payment (podzielonej płatności). Od 1 listopada br. jest obowiązkowy w transakcjach dotyczących tzw. wrażliwych towarów i usług, np. sprzętu elektronicznego, części samochodowych czy robót budowlanych. Ale jedynie wtedy, gdy kwota z faktury przekroczy 15 tys. zł.

Jeśli nabywca nie zastosuje podzielonej płatności, choć ma taki obowiązek, od 1 stycznia 2020 r. nie zaliczy wydatku do kosztów PIT/CIT. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy faktura od sprzedawcy posiada adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”.

Z drugiej strony oznaczenie przez sprzedawcę faktury takim dopiskiem nie zmusza nabywcy do stosowania split payment, jeśli transakcja nie jest nim objęta. W takiej sytuacji nie ma zakazu rozliczania wydatku w kosztach.

Przypomnijmy, że split payment to podział zapłaty na dwie części: kwotę netto przelewamy na zwykły rachunek sprzedawcy, a VAT na specjalne konto kontrolowane przez fiskusa.