Bezrobotni oraz absolwenci instytucji społecznych otrzymają środki na spółdzielnię socjalną