Według wstępnych danych w końcu czerwca 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych. To 30,5 tys. mniej niż przed miesiącem i 173,7 tys. mniej niż przed rokiem. Po raz ostatni w lipcu 1990 r. w rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było mniej bezrobotnych. Wówczas było to 699 tys. osób.

Stopa bezrobocia w końcu czerwca 2022 roku

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022 r. wyniosła 4,9 % i kształtowała się w przedziale od 2,7 % w województwie wielkopolskim do 7,6 % w warmińsko-mazurskim. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt proc., a w zestawieniu z końcem czerwca 2021 r. była niższa o 1,1 pkt proc.

Eurostat o bezrobociu w Polsce

Z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w maju 2022 roku 2,7 % w Polsce wobec 6,1 % w Unii Europejskiej i 6,6 % w krajach strefy euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,5 %), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Źródło:

gov.pl