Bezpańskie psy nie mogą biegać po firmie

Andrzej W., który pracował jako przedstawiciel handlowy, zażądał od właścicielki zakładu, gdzie dostarczał towar, zadośćuczynienia i odszkodowania za to, że pies znajdujący się na terenie firmy ugryzł go w łydkę. Właścicielka zakładu zapłaciła mandat karny nałożony przez policję, odmówiła jednak uznania roszczenia mężczyzny. Twierdziła, że psy są bezpańskie, a ona je tylko dokarmia.

Sąd Rejonowy w Brzezinach nie dopatrzył się jej odpowiedzialności. Uznał, że nie ma żadnego adekwatnego związku przyczynowego między pogryzieniem a działaniem lub zaniechaniem właścicielki firmy. Nie miała ona obowiązku grodzić wszystkich swoich nieruchomości, a dokarmiania bezpańskich psów nie można uznać za działanie zawinione, wprost przeciwnie, jest to zachowanie humanitarne. Sąd nie dopatrzył się też podstaw odpowiedzialności w oparciu o art. 431 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, kto chowa zwierzę lub się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia szkody. Sąd uznał, że bezpańskie psy nie są zwierzętami chowanymi przez pozwaną, bo chów oznacza, że zwierzę jest nie tylko stale karmione przez człowieka, ale też pozostaje pod jego kontrolą. Nie można więc przypisać jej ani winy za zaistniałe zdarzenie, ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za działanie zwierzęcia chowanego.

Inaczej sprawę ocenił Sąd Okręgowy w Łodzi. Stwierdził, że właścicielka zakładu ponosi odpowiedzialność z art. 415 KC. Mówi on, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. A ona nie zabezpieczyła odpowiednio posesji, gdzie prowadzi działalność. Nie zapewniła więc bezpieczeństwa klientom, kontrahentom i dostawcom. Bezpańskie psy miały nieograniczoną możliwość wejścia na posesję i pogryzienia osób. To stanowi o bezprawnym zachowaniu właścicielki firmy sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Sąd wytknął, że naruszyła też przepisy kodeksu pracy (dotyczące BHP) nakładające na prowadzącego firmę obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zarówno pracownikom, jak i dostawcom towarów.

Właścicielka firmy ma więc zapłacić pogryzionemu przez psa przedstawicielowi handlowemu 3 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

sygnatura akt: III Ca 1657/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności