Bezczynność organu w sprawie złożonych petycji nie podlega zaskarżeniu do WSA

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (post. WSA w Poznaniu z 30.9.2020 r., II SAB/Po 81/20, Legalis).

WSA w Poznaniu zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU), skarga na bezczynność organu jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia oraz na akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Do WSA wniesiono skargę na bezczynność rady gminy w zakresie rozpatrzenia petycji skarżącego, w której podniósł on również, że w konsekwencji uniemożliwiono mu przedstawienia uzasadnienia petycji podczas sesji rady. Skarżący powołał się na ustawę z 11.7.2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.; dalej: PetycjeU), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 PetycjeU sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Ważne

A zatem bezczynność rady gminy w omawianym zakresie nie mieści się w katalogu spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne. Czynności podejmowane przez organy w trybie PetycjeU, a także bezczynność albo przewlekłość w tych sprawach, nie zostały poddane kontroli sądów administracyjnych na podstawie PostAdmU. Nie ma też przepisów szczególnych przewidujących kontrolę sądów administracyjnych w tym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności