Bez uchwały rady gminy nie będzie dochodów z opłat lokalnych!

Gmina może, ale nie musi, pobierać opłaty:

a) targowej,

b) miejscowej,

c) uzdrowiskowej czy

d) reklamowej.

Mają one bowiem fakultatywny, a nie obligatoryjny, podobnie zresztą jak opłata od posiadania psów. Oznacza to, że wprowadzenie tych opłat wymaga podjęcia uchwały (uchwał), których treść będzie kategorycznie przesądzać o tym, że opłaty te będą na terenie gminy i w danym roku pobierane. Samo uchwalenie stawek tych opłat nie daje gminie prawa do ich poboru.

Już od ponad roku (1.1.2016 r.) obowiązują przepisy dotyczące opłat lokalnych, które stanowią, że "rada gminy może wprowadzić opłatę (np. targowa, miejscowa i uzdrowiskowa …)" (art. 15 ust. 1; art. 17 ust. 1 i 2; art. 17a ust. 1; art. 18a ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.]). Tym samym przepisy te nadały opłatom fakultatywny charakter. Oznacza to, że gmina może postanowić, że opłaty te (wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych) będą na jej terenie pobierane albo też nie.

Ważne
To, czy w danej gminie będzie pobierana dana opłata, nie wynika z zapisów ustawowych, ale zależy od woli organu stanowiącego tej gminy. Rada gminy zobowiązana jest więc do jednoznacznego wyrażenia swojej woli w tym zakresie poprzez wprowadzenie opłaty targowej na swoim terenie w drodze uchwały. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności