1200 zł w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem dysfunkcji zdrowotnej oraz 1950 zł, gdy jest on znaczny, mają wynosić nowe, wyższe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.