Będzie platforma e-Zamówienia. Umowa z wykonawcą podpisana

Co ciekawe, kontrakt ze spółką Pentacomp został zawarty przy użyciu podpisów elektronicznych. Wykonawca ma do końca roku zbudować platformę, która pozwoli na prowadzenie przetargów elektronicznych.

- To ważny dzień nie tylko dla Urzędu Zamówień Publicznych, ale także dla wszystkich uczestników rynku. Podpisana dzisiaj umowa inauguruje etap bezpośrednich prac nad ostatecznym kształtem platformy e-Zamówień. Zdajemy sobie sprawę z napiętego harmonogramu, jednak jesteśmy przekonani, że dzięki dobrej współpracy uda się zrealizować zaplanowane zadania w terminie – mówi Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, cytowany przez oficjalną stronę Urzędu.

Przetarg nie obył się bez problemów. Zwycięzca wycenił swoją pracę na 28,1 mln złotych, czyli znacznie więcej niż zakładał UZP (21,6 mln zł). Rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez innego oferenta. Spółka PZP złożyła tańszą ofertę, ale otrzymała mniej punktów, bo zdaniem UZP nie spełniła kryteriów dotyczących doświadczenia. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) 10 marca oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia.

Budowa platformy to zasadnicza część projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Platforma, według zamierzeń, ma być nie tylko miejscem przechowywania danych, ale ma też zawierać dodatkowe funkcjonalności, umożliwiające prowadzenie postępowań. Serwis oferowałby możliwość kontaktu między zamawiającymi a wykonawcami. Można byłoby tam zamieszczać ogłoszenia, czy składać i otwierać oferty. Uczestnicy postępowania mogliby się komunikować elektronicznie na wszystkich etapach postępowania

Wdrażanie elektronizacji zamówień publicznych trwa już od jakiegoś czasu. Na pierwszy ogień poszły zamówienia powyżej progów unijnych – tutaj pełna elektronizacja zamówień funkcjonuje już od października 2018 r. Stanowią one około 18% wszystkich postępowań o zamówienia publiczne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności