Będzie możliwe planowanie wydatków budżetowych w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”!

Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym środki z budżetu państwa na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, będą mogły otrzymywać nie tylko - jak dotychczas - jednostki sektora finansów publicznych, realizujące operacje w ramach pomocy technicznej, ale również państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, realizujące operacje w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”.

Ustawa z 25.5.2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1237) nowelizuje art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z 27.5.2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1130 ze zm.), przyznaje państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym uprawnienie do wyprzedzającego finansowania operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne
Wprowadzone zmiany pozwolą na planowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i budżecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatków budżetowych na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, a przez to umożliwić właściwą realizację tych operacji przez szkoły rolnicze. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności