Projekt MSWiA przewiduje wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich GOPR i TOPR, którzy stracili życie podczas wykonywania swoich obowiązków. Nowe rozwiązania dotyczą również rodzin funkcjonariuszy: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz żołnierza zawodowego.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Wdowy, wdowcy, dzieci oraz rodzice poległych funkcjonariuszy i żołnierzy otrzymają świadczenie pieniężne. Wdowy i wdowcy będą je otrzymywali do końca życia. Każde z niepełnoletnich dzieci poległego funkcjonariusza czy żołnierza otrzyma świadczenie w wysokości 50 % średniego uposażenia w danej formacji. Po raz pierwszy świadczenie dostaną też rodzice poległego. Będzie im ono przysługiwało od momentu przejścia na emeryturę.

W przypadku strażaka ratownika OSP oraz ratownika GOPR lub TOPR świadczenie będzie przysługiwało rodzinie w razie śmierci przy wykonywaniu działań ratowniczych podejmowanych w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu.

Świadczenie ma przysługiwać rodzinom funkcjonariuszy także w razie śmierci poza służbą podczas ratowania życia.

Omawiany projekt ustawy trafi teraz na posiedzenie rządu.