Bardziej elastyczne zasady przedłużania licencji

Unia Europejska przyjęła nowe regulacje dla sektora transportowego, które mają ułatwić firmom i władzom krajowym radzenie sobie z nadzwyczajnymi okolicznościami powstałymi w wyniku kryzysu epidemicznego. W zeszłym tygodniu Rada Europejska zatwierdziła tymczasowe środki pozwalające państwom członkowskim na przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym, kolejowym czy wodnym oraz poluzowała zasady naliczania opłat dla statków korzystających z infrastruktury portowej.

Dokument przyjęty przez Radę bierze pod uwagę, że epidemia szerzy się w różnym stopniu w poszczególnych krajach, a co za tym idzie – jedne z nich są w stanie kontynuować wydawanie licencji i certyfikatów, a w innych jest to utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nawet jeśli licencje wydane w jednym kraju są uznawane w pozostałych, musi istnieć możliwość ich przedłużenia. Pomoże to w zapewnieniu ciągłego funkcjonowania rynku wewnętrznego i transgranicznej wymiany handlowej. Polska przyjęła przepisy przedłużające ważność tego typu licencji i pozwoleń, jednak bez przepisów w skali unijnej istniały wątpliwości, czy będą one ważne w innych krajach UE. ©℗

Szymon Cydzik
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności