Unia Europejska przyjęła nowe regulacje dla sektora transportowego, które mają ułatwić firmom i władzom krajowym radzenie sobie z nadzwyczajnymi okolicznościami powstałymi w wyniku kryzysu epidemicznego. W zeszłym tygodniu Rada Europejska zatwierdziła tymczasowe środki pozwalające państwom członkowskim na przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym, kolejowym czy wodnym oraz poluzowała zasady naliczania opłat dla statków korzystających z infrastruktury portowej.