Austriacki organ nadzorczy nałożył karę na tamtejszą pocztę

Austriacki organ ochrony danych (dalej organ) nałożył karę w wysokości 18 milionów euro na Österreichische Post AG (dalej: ÖPAG) po przeprowadzeniu postępowania w sprawie administracyjnej kary pieniężnej.

Po przeprowadzeniu przesłuchania austriacki organ uznał za dowiedzione, że ÖPAG naruszyła RODO poprzez przetwarzanie danych osobowych o domniemanych sympatiach politycznych osób, których dane dotyczą.

Dodatkowo stwierdzono następne naruszenie, w związku z dalszym przetwarzaniem danych dotyczących częstotliwości przesyłek oraz częstotliwości przeprowadzek dla celu marketingu bezpośredniego.

Te naruszenia zostały popełnione niezgodnie z prawem oraz w zawiniony sposób, dlatego też ww. administracyjna kara pieniężna jest odpowiednia w celu zapobiegnięcia innym lub podobnym naruszeniom.

Kara nie jest ostateczna, ponieważ może być ona zaskarżona do Federalnego Sądu Administracyjnego w terminie czterech tygodni od dostarczenia decyzji o karze.

Źródło: portal gdpr.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności