Aplikacje wspierające walkę z COVID-19 pod lupą EROD

EROD odnosi się w piśmie w sposób pozytywny wobec inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu przygotowanie uniwersalnego podejścia, w ramach którego aplikacje mobilne stanowić będą narzędzie wspierające państwa w walce z COVID-19. Organ wskazuje na konieczność uwzględnienia wielu czynników (np. wpływu na zdrowie jednostek), a co za tym idzie konieczności szczegółowej analizy środków technicznych. W celu zapewnienia legalności przetwarzanych danych kluczowym elementem będą konsultacje w tym zakresie z organami ochrony danych.
EROD podkreśla konieczność uwzględnienia zasady privacy by design oraz privacy by default na etapie tworzenia aplikacji. Konieczne jest również przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, a także umożliwienie kontroli poprzez upublicznienie kodu źródłowego.
Organ wskazuje na potrzebę wyważenia ochrony zdrowia publicznego oraz ingerencji w życie prywatne. Aplikacje mogą bowiem mieć możliwość śledzenia kontaktów oraz funkcję ostrzegania. Nie jest to tożsame ze śledzeniem konkretnych osób, a służy jedynie wykrywaniu zdarzeń. EROD stoi na stanowisku, że używanie tego typu aplikacji powinno być dobrowolne i oparte na zbiorowej odpowiedzialności. Bez względu na powyższe, przetwarzanie danych osobowych w takim zakresie przez władze publiczne nie musi jednakże być oparte na zgodzie.
EROD zaznacza, że omawiane aplikacje nie będą służyć stygmatyzacji, a stanowić będą narzędzie umożliwiające wykonywanie konkretnych zadań tj. identyfikacji i poddaniu testom oraz udzieleniu porad osobom, które miały kontakt z osobami zarażonymi COVID-19. Algorytmy służące śledzeniu osób monitorowane powinny być przez wykwalifikowany personel. Takie działanie zredukowałoby szansę pojawienia się fałszywych wyników.
Jak podkreśla EROD, tego typu system powinien funkcjonować jedynie w okresie kryzysu. Po jego zakończeniu nie jest wskazane, by był dłużej używany, a wszelkie dane jakie się w nim znalazły poddane powinny zostać anonimizacji lub usunięciu.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1495
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności