Wybrane orzecznictwo TK1. Wyrok z_19.5.1998_r. (U 5/97, OTK_1998, Nr_4, poz._46):Zgodnie z_art._92 Konstytucji_RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w_Konstytucji, na_podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w_ustawie i_w_celu jej