Altana ogrodowa nie podoba się sąsiadowi – sąd rozstrzygnie spór

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ustalił, że altana, określona jako wiata, została wzniesiona w konstrukcji stalowej, przymocowanej śrubami do betonowych fundamentów. Właściciele altany przyznali, że została wybudowana samowolnie, bez pozwolenia na budowę, i bez zgłoszenia. Twierdzili, że od tego czasu służy do celów rekreacyjnych i spotkań rodzinnych. Autor zawiadomienia oświadczył natomiast, że już od początku była wykorzystywana jako pijalnia dla klientów sklepu, prowadzonego przez jej właścicieli.

Inspektor uznał obiekt za altanę ogrodową i nałożył na jej właścicieli obowiązek przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy oraz innych dokumentów, przewidzianych w razie samowoli budowlanej. Nie doszło jednak do jego realizacji, ponieważ altanę rozebrano, a pozostały po niej fundament i stalowe słupki zostały wykorzystane do budowy pergoli. Inspektor umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe, lecz zainteresowany nie skapitulował. W skardze do WSA stwierdził, iż skoro do budowy pergoli użyto części z wybudowanej samowolnie, a następnie rozebranej altany, postępowanie nie stało się bezprzedmiotowe i tym samym zwrócił się o uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania i o przeprowadzenie postępowania naprawczego w sprawie samowolnego wybudowania altany.

WSA stwierdził, że skarga jest nieuzasadniona, a umorzenie postępowania było prawidłowe. Zostało ono wszczęte w sprawie altany ogrodowej. Skoro w chwili orzekania została ona rozebrana, sprawa przestała istnieć. W wyniku rozbiórki powstał obiekt niewymagający prowadzenia postępowania przez organy budowlane.

Ważne
Wybudowanie pergoli jako nowego obiektu po rozebraniu samowolnie wybudowanej altany, w sprawie, w której wszczęto postępowanie legalizacyjne, nie mogło stanowić podstawy do kontynuowania postępowania. Pergola, do której wykonania użyto elementów z samowolnie wybudowanej altany, nie mogła być z nią utożsamiana. Postępowanie należało więc umorzyć (wyr. WSA z 27.6.2018 r., II SA/Ke 293/18). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności