Pomagają duzi i mali, starzy i młodzi

Wśród wybranych są duże organizacje, jak Fundacja Aktywizacja, która zrzesza 140 pracowników i 200 wolontariuszy. Działają w 13 województwach. Pomagają osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferują doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i pośrednictwo pracy.

W gronie konsultowanych projektów są też przedsięwzięcia regionalne, takiejak Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych, który przygotował program „Czas na rozwój, czas na zatrudnienie”.

Zgłosiło się także Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z Lasek, stowarzyszenie mające ponad stuletnią historię, a także powstała już w XXI wieku Spółdzielnia Socjalna „Open Technologies”.

Wszystkim przyświeca jeden cel – zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Priorytetami dostęp do rehabilitacji i aktywizacji

Program wpisuję się w ogłoszoną w lutym tego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Jej głównym celem jest włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, a tym samym realizacja praw zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dokument uwzględnia postulaty tego środowiska i zakłada kompleksowe, horyzontalne, ponadsektorowe podejście do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające różne potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.

Źródło:

gov.pl