Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Pomagają duzi i mali, starzy i młodzi

Wśród wybranych są duże organizacje, jak Fundacja Aktywizacja, która zrzesza 140 pracowników i 200 wolontariuszy. Działają w 13 województwach. Pomagają osobom z niepełnosprawnościami z całego kraju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych, znalezieniu pracy lub jej zmianie, a pracodawcom oferują doradztwo w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i pośrednictwo pracy.

W gronie konsultowanych projektów są też przedsięwzięcia regionalne, takiejak Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych, który przygotował program „Czas na rozwój, czas na zatrudnienie”.

Zgłosiło się także Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z Lasek, stowarzyszenie mające ponad stuletnią historię, a także powstała już w XXI wieku Spółdzielnia Socjalna „Open Technologies”.

Wszystkim przyświeca jeden cel – zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Priorytetami dostęp do rehabilitacji i aktywizacji

Program wpisuję się w ogłoszoną w lutym tego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Jej głównym celem jest włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, a tym samym realizacja praw zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dokument uwzględnia postulaty tego środowiska i zakłada kompleksowe, horyzontalne, ponadsektorowe podejście do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające różne potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.

Źródło:

gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności