Aktywa PPK. Raport PFR z listopada 2021 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi w PPK jest 2,25 mln osób, natomiast aktywnych rachunków (czyli takich na których są gromadzone środki uczestników PPK) jest ok. 2,45 mln. PFR wskazuje, że uczestnicy PPK zarobili – przez co należy rozumieć różnicę między wartością aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty a środkami, które zostały wpłacone do PPK – około 400 mln zł. Łącznie 270 tys. pracodawców oferuje swoim pracownikom możliwość uczestnictwa w PPK. Dane PFR wskazują, że w PPK większość stanowią mężczyźni, to ponad 47% uczestników, natomiast ponad 42% to kobiety, pozostali uczestnicy nie wskazali swojej płci. Zdecydowana większość uczestników PPK to osoby w wieku 30–54 lata, stanowią oni ponad 73% wszystkich osób. Co ciekawe na swój wniosek do PPK zapisało się prawie 6% osób. Natomiast najmłodsze osoby, poniżej 30. roku życia stanowią aż 20% wszystkich uczestników. W PPK ponad 4% uczestników stanowią obcokrajowcy, z czego ponad połowa do Ukraińcy, są również Białorusini, Hindusi, Rosjanie, Włosi i Francuzi. 

Do końca grudnia 2021 r. PFR wysyła wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK 

PFR wskazuje, że według danych na dzień 1.12.2021 r. wysłanych zostało już 156 556 wezwań za pomocą PUE ZUS. Do 1 grudnia PFR otrzymał już 31 391 odpowiedzi pracodawców w związku z wezwaniami. Wskazano, że większość pracodawców to mikroprzedsiębiorcy, którzy mieli możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie w październiku 2021 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także w okresie roku od odwołania ostatniego z nich, wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK mogą być wysyłane za pomocą PUE ZUS. W przypadku pracodawców, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, PFR stosuje tradycyjne pocztowe wezwania.

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK są dwie sytuacje, w których pracodawca nie miał obowiązku tworzenia PPK. Pierwsza z nich to prowadzenie na dzień objęcia obowiązkiem tworzenia PPK, Pracowniczego Programu Emerytalnego, w którym składka podstawowa została ustalona na poziomie co najmniej 3,5%, a w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych. Druga dotyczy mikroprzedsiębiorców, gdzie wszystkie osoby zatrudnione złożyły do pracodawcy deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

W wezwaniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, udostępnionym podmiotowi zatrudniającemu w systemie ZUS, zawarty będzie link przekierowujący ten podmiot bezpośrednio na stronę PFR (www.wezwania-ppk.pfr.pl). Podmiot zatrudniający będzie tam mógł wypełniać formularz, w którym poinformuje PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo poda przyczynę jej nie zawarcia. Do formularza pracodawca zaloguje się za pomocą podanych w treści wezwania numeru NIP i TOKENU. Pracodawca, który otrzyma wezwanie pocztą tradycyjną, również powinien wypełnić ten formularz, co oznacza, że bez względu na formę otrzymania wezwania (przez PUE ZUS czy pocztą tradycyjną) pracodawca i tak będzie musiał wypełnić formularz na stronie PFR. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności